Mời bạn đánh giá

Spa BR Lê Văn Sỹ. Quận 3

TÊN
Sản Phẩm, Dịch Vụ
GIÁ 
 GIÁ BÁN  GÍA LIỆU TRÌNH 5  GÍA LIỆU TRÌNH 10  
BOTOX           16.000.000  
FILLER             8.000.000  
Hifu             3.500.000           17.500.000 
ĐIỀU TRỊ NÁM CHÂN SÂU                     2.998.000                  14.990.000                  29.980.000
ĐIỀU TRỊ NÁM MẢNG                     2.998.000                  14.990.000                  29.980.000
ĐIỀU TRỊ NÁM HỖN HỢP                     2.998.000                  14.990.000                  29.980.000
NHĂN VÙNG MẮT                     2.998.000                  14.990.000                  29.980.000
NHĂN VÙNG TRÁN                     2.998.000                  14.990.000                  29.980.000
NHĂN VÙNG MẶT             9.998.000                  49.990.000                  99.980.000
NHĂN VÙNG CỔ             6.998.000                  34.990.000                  69.980.000
MỤN DO MEN GAN CAO, TỪ BÊN TRONG                398.000                     1.990.000                     3.980.000
ĐẶC TRỊ MỤN: BỌC, MỦ                398.000                     1.990.000                     3.980.000
ĐẶC TRỊ MỤN: VÙNG CHỮ T                398.000                     1.990.000                     3.980.000
ĐẶC TRỊ MỤN ẨN                398.000                     1.990.000                     3.980.000
MINI FACIAL                268.000                     1.340.000                     2.680.000
TIÊM DNA CÁ HỒI998.000                     4.990.000                     9.980.000
TRỊ MỤN BẰNG TẾ BÀO GỐC                998.000                     4.990.000                     9.980.000
THẮP SÁNG LÀN DA                498.000                     2.490.000                     4.980.000
CẢI LÃO HOÀN ĐỒNG                498.000                     2.490.000                     4.980.000
TRIỆT LÔNG MẶT                998.000                     4.990.000                     9.980.000
TRIỆT LÔNG MÉP                698.000                     3.490.000                     6.980.000
TRIỆT LÔNG TAY, CHÂN             2.998.000                  14.990.000                  29.980.000
TRIỆT LÔNG NÁCH                998.000                     4.990.000                     9.980.000
TRIỆT LÔNG BIKINI                998.000                     4.990.000                     9.980.000
BODY WHITENING: TRUYỀN TRẮNG             3.988.000                  19.940.000                  39.880.000
MASSAGE BODY RELAXING : 60′                298.000                     1.490.000                     2.980.000
MASSAGE BODY RELAXING : 75′                338.000                     1.690.000                     3.380.000
MASSAGE BODY RELAXING : 90′                368.000                     1.840.000                     3.680.000
MASSAGE BODY RELAXING : 120′                468.000                     2.340.000                     4.680.000
MASSAGE BODY THERAPY: 60′                298.000                     1.490.000                     2.980.000
MASSAGE BODY THERAPY: 75′                338.000                     1.690.000                     3.380.000
MASSAGE BODY THERAPY: 90′                368.000                     1.840.000                     3.680.000
MASSAGE BODY THERAPY: 120′                468.000                     2.340.000                     4.680.000
BODY BEAUTY CARE : 120′                998.000                     4.990.000                     9.980.000
BODY HEALING 120′63600031800006360000

 

 

ĐỊA CHỈ:

🏘️ CN1: Lê Văn Sỹ, Quận 3.
🏘️CN2: Bình Long, Bình Tân.